אני
הכרויות לכל סוגי המטרות. אהבה, מפגש חד פעמי, קשר לא מחייב או כל מפגש אחר!

תנאי שימוש

תקנון "Datetime" (להלן: "זמן לדייט") - תנאי השימוש באתר זמן לדייט ו/או באפליקציית זמן לדייט

הקדמה

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של זמן לדייט.
תקנון זה מהווה תנאי שימוש באתר וכן תנאי שימוש באפליקציית זמן לדייט.
אנא קראו את התנאים המופיעים בתקנון בקפידה.
לשימת לבכם: עצם השימוש באתר ו/או באפליקצייה מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה.
בנוסף חשוב לדעת כי במקומות בהם רשום "אתר" הכוונה היא גם לאפליקציית האתר ולכל שימוש שיתבצע במסדי זמן לדייט, בכל דרך אפשרית
.
ייתכן ותנאי התקנון ישתנו ו/או יתעדכנו מעת לעת ולכן אנו ממליצים ומבקשים לקרוא את התקנון מדי פעם.
בכל סעיף שכתוב "האתר", "בעלי האתר", "אתר", הכוונה היא גם לאפליקציית האתר וגם לאתר.

1. השימוש בזמן לדייט על תכניו והשירותים הניתנים בהם, מוצעים לך בכפוף לקבלת כל התנאים הכלולים בתקנון זה.

2. הסכמה לתנאי האתר
2.1. הגלישה באתר ו/או באפליקציית האתר ו/או הרשמתך כמשתמש (להלן: "הגולש"), במטרה לקבל את שירותיו יחשבו להסכמה מצדך לקבלת התנאים הללו. הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום ו/או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לשירותינו אם יפר את התנאים.
2.2. הנהלת האתר רשאית לעדכן את התנאים מעת לעת כאוות נפשה ולפי צרכיה.
2.3. במקרה של אי הסכמה עם אחד מהתנאים, הינך מתבקש לעזוב את האתר.

3. הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת ללא הודעה מראש.

4. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות, לרבות עבירת קניין רוחני וזכויות יוצרים.

5. אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, גזעני, או בלתי חוקי.

6. שינויים באתר וזמינותו
6.1. בעלי האתר רשאיים, על פי שיקול דעתם הבלעדיית, לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, וכן כל היבט אחר הכרוך באתר, והכל בלא צורך להודיע על כך לגולש מראש. מובהר, כי לא תעמוד לגולש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי בעלי האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו.
6.2. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר, כי בעלי האתר רשאיים להסיר את האתר מרשת האינטרנט ו/או לחסום את הגישה אליו, כולו או חלקו. הורדה ו/או חסימה כאמור יכול שתלווה במחיקת מלוא או חלק מהמידע האצור בו.
6.3. בעלי האתר אינם מתחייבים לשמור על זמינות האתר ו/או זמינות תכני האתר. מובהר, כי האתר ותכניו אינם חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי בעלי האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקנות או כשלים, בין בחומרה, בין בתוכנה, בין בקווי ובמערכות תקשורת, בין אצל בעלי האתר ובין אצל מי מספקיה ולא יהא באלה כדי להטיל על בעלי האתר אחריות כלשהי ו/או להקים זכות למי מהגולשים כלפי בעלי האתר ו/או מי מטעמה.

7. העלאת תוכן גולשים
7.1. הנך אחראי באופן בלעדי לנכונות המידע אותו תפרסם או תעביר באמצעות האתר.
7.2. הנהלת האתר אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לתכנים המפורסמים או מועברים בין המשתמשים או הגולשים, רשאית למחוק לפי מידת הצורך והרצון שלה הודעות מן האתר.
7.3. הגולש מצהיר ומתחייב כי אין בהעלאת התוכן לאתר, או בשימוש בו על ידי בעלי האתר או גולשי האתר, בהתאם להסכם זה, בכדי להפר את חוקי מדינת ישראל או בכלל, ובכלל זה להפר זכות יוצרים או סימן מסחר, לגלות סוד מסחרי, או להוות פגיעה בפרטיות, תועבה או פרסום לשון הרע.
7.4. הנך מצהיר כי ידוע לך שלהנהלת האתר אין כל יכולת או אפשרות לבדוק, לנפות או לסנן את התוכן המתפרסם באתר.
7.5. הנך מודע לכך כי המידע, הנמסר על ידך מרצונך החופשי, משמש לצורך מתן השירותים הנגבים בהסכם זה. המידע שאתה מפרסם באתר נועד לצפייה על-ידינו ועל-ידי כל המשתמשים והגולשים באתר.

8. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן ומידע. האחריות לכך על המפרסמים בלבד.

9. שימוש בתוכן
9.1. חל איסור להעתיק תוכן, מידע וקטעי מידע מהאתר.
9.2. שימוש בשירותי האתר לצורך רווחים אישיים או העתקתו לאתר אחר, מהווה עבירה פלילית ומפרה את תנאי השימוש באתר ובשירותיו.
9.2.1. עבירה זו הינה עילה לתביעה כנגד המשתמש בשירותי האתר לצורך שימוש באתר ו/או בתוכנה ו/או באפליקצייה של אתר מתחרה.

10. כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של הנהלת האתר בלבד.

11. במידה ובשרתינו קיימת תמונה ו/או טקסט ו/או קניין רוחני השייך למישהו אחר - יש לדווח על כך מיד להנהלת האתר והנהלת האתר תסיר קניין רוחני זה. אין "זמן לדייט" אחראית על תוכן המועלה על ידיי הגולשים, לרבות סרטונים, תמונות, טקסטים, תמלילים ועוד. כאשר מתקבלת התראה על תוכן בעל זכויות יוצרים מחובתנו להסירו מידית וללא מתן פיצויים לבעל זכויות היוצרים מכיוון שאין זהו מטרה זדונית של יוצרי האתר. "זמן לדייט" הינו אתר תוכן גולשים, כלומר שהגולשים מפרסמים הודעות ובכך מייצרים את התוכן. אנו נכונים לשיתוף פעולה מלא עם בעלי זכויות, תוך ציות לחוקי זכויות היוצרים והקניין הרוחני של מדינת ישראל, ועל כן, מאפשרים פנייה מסודרת של כל בעל זכויות להסרת התוכן מאתרנו. לעוד מידע אודות זכויות יוצרים: https://www.datetime.co.il/page/copyright

12. הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.

13. על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו לבתי המשפט המוסמכים במדינת ישראל.

14. אין לפרסם אתרים מתחרים, אין לפרסם אתרים שמתעסקים בתחומי דייטים ו/או הכרויות.

15. אין לקלל/להעליב/להשמיץ באתר ופעולות אלו יגרמו להשעיה מין האתר.

16. חוק פרמננטי להשעיית גולשים
16.1. צוות האתר רשאי להשעות כל אחד שלא ציית לאחד מהכללים שצוינו לעיל.

17. אין להתחזות או לחקות אדם ו/או כל גורם אחר, בכל צורה שהיא.

18. אסור כל שימוש או פרסום בלתי חוקי או בלתי מוסרי באתר, לרבות פרסום המפר צו איסור פרסום, או פרסום ביודעין של חומר מוגן בזכויות, או פרסום העשוי לפגוע בתקנת הציבור או ברגשותיו, או פרסום העשוי להזיק או לפגוע בצורה כלשהי בציבור או בפרט כלשהו, בפרטיותו או בשמו הטוב.

19. חל איסור על השמצת האתר. הנהלת האתר תפעל בחומרה בנוגע לכל השמצה של האתר מתוכו.

20. הנהלת האתר אינה אחראית על המתרחש מחוץ לאתר, ולפיכך, לא תנקוט בפעולות כנגד גולש שלא עבר על תנאי השימוש באתר.

21. אנו ממליצים למשתמשים ולגולשים של האתר שלא לחשוף כל מידע, קובץ או פרט מזהה כלשהו, כגון כתובות או מספרי טלפון, על מנת למנוע הטרדות מצד גולשים אחרים. כאמור, מערכת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק, מטרד וכיוצא באלה שייגרמו עקב חשיפת מידע כזה. מערכת האתר שומרת לעצמה את הזכות למחוק כל הודעה הכוללת פרטים אלה, וזאת על-פי שיקול דעתה הבלעדי.

22. הגולש מתחייב שלא להעלות תוכן אשר עלול לפגוע בתקנת הציבור, תוכן אשר עלול להוביל לפגיעה, או שיש בו כדי לפגוע, בגופו, זכויותיו או רגשותיו של אדם, גוף או ציבור (לרבות תוכן אשר יכול להוות "טריגר"), תוכן אשר יש בו כדי לזהות גולש אחר באתר, או תוכן פרסומי או מטעה.

23. זמן לדייט אינם מתחייבים להציג את התוכן המועלה ושומרים על זכותם לסרב להעלות תוכן או למחקו.

24. אין להעלות ו/או לפרסם תוכן המוגן בזכויות יוצרים כאשר אינך בעליו.

25. בהעלאת תוכן גולשים אשר זכות היוצרים בו נתונה לגולש, הגולש –
25.1 מעביר לבעלי זמן לדייט את מלוא זכות היוצרים הכלכלית בתוכן.
25.2 מוותר ומוחל, לכולי עלמא, לרבות לבעלי זמן לדייט, על זכות היוצרים המוסרית בתוכן.

26. קוקיז: Cookies באתר נעשה שימוש בנתוני קוקיז שמשמש לתחזוקה התקינה של האתר, על מנת להתאים את האתר עבורך, והתאמה של פרסומות רלוונטיות.
26.1. על מנת להבטיח אבטחה גבוה, כאשר המכשיר אינו שלך, יש להתנתק מן האתר בתום השימוש.

27. במידה ויידרש, ואך ורק על מנת להגן על האתר ושרתיו, יתקיים שימוש ושמירה במסד הנתונים של כתובת הIP של הגולש.

28 הודעה על תוכן מפר בעלי האתר אמונים על שמירת חוקי מדינת ישראל – אם נתקלתם בתוכן המפר את חוקי מדינת ישראל או בכלל נודה לכם את תפנו את תשומת לבנו באמצעות משלוח הודעה, המפרטת את התוכן המפר ומהות ההפרה, לכתובת הדוא"ל
[email protected] . בלא מענה לאחר שבוע יש לנסות שנית בעמוד צור הקשר באתר.

29. ברירת דין וסמכות שיפוט הדינים אשר יחולו על הסכם זה הנם דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית, בכל סכסוך העולה מהסכם זה או מהגלישה או השימוש בשירותי האתר, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב יפו.

30. נגישות האתר - על אף שחוק הנגשת האתרים אינו מחייב את זמן לדייט לבצע הנגשה, צוות זמן לדייט עושה מאמצים רבים על מנת שהאתר יהיה מונגש בצורה המירבית. זו אינה התחייבות לביצוע הנגשת האתר. ובכל זאת במידה והגולש איתר קוד לא נגיש למשתמש, הגולש מוזמן ליצור עמנו קשר וצוות האתר יבחן את האפשרות להנגשת הקוד.

31. שיפוי הגולש מתחייב לשפות את בעלי האתר בגין כל תביעה או טענה של כל אדם עקב פעולות הגולש באתר. לרבות כל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא (לרבות הוצאות משפטיות), שנגרמו או ייגרמו לDatetime, הקשורים (במישרין או בעקיפין) לתכנים שהעלית או פרסמת באתר ו/או בקשר להפרה שלך את הוראות תקנון זה או את הוראות הדין או פגיעה בצד שלישי כלשהו; הנך אחראי/ת לכל תוצאה ישירה או עקיפה הנובעת משימוש בשירות. הנך מסכים/ה לשפות את החברה ולהגן עליה, בגין כל תביעה, טענה, דרישה או נזק,לרבות שכר טרחת עורך דין של צד ג' כלשהו, כתוצאה מאופן שימושך בשירות.

32. העדר אחריות למידע
המידע המופיע באתר אינו בגדר ייעוץ או חוות דעת מקצועית כי אם דעתם האישית של גולשי האתר או בעלי האתר, מנהליהם ועובדיהם בלבד. אין להסתמך או לפעול על בסיס המידע המופיע באתר מבלי לוודא את נכונותו וחוקיותו . בעלי האתר לא יישאו בכל דבר שייגרם כתוצאה משימוש באתר ו/או בתשובות ו/או בייעוצים ו/או בפרסומות ו/או בכל מידע שמופיע באתר.

33. הגבלת אחריות לנזקים
אחריותם של בעלי האתר, מנהלים ועובדיהם לנזקים אשר יתכן וייגרמו לגולש עקב שימוש בשירותי האתר או אי-זמינות שירותי האתר, תהיה מוגבלת, בכפוף לכל חוק, לסכום אשר שולם על ידי הגולש עבור שירותי האתר .

34. העדר אחריות לפרסומות, לקישורים יוצאים ולשירותי צד ג'
34.1. פרסומות למוצרי או שירותי צד ג' מוצגות באתר זה בחסות שירות חיצוני, המתאים את הפרסומות לתוכן הדף. מובהר כי לבעלי האתר אין כל שליטה על בחירת הפרסומות המוצגות, סדר הופעתן או אמיתות תוכנן .
34.2. חלק מהקישורים (Hyper-Links) המופיעים באתר מפנים לאתרים בניהול או בבעלות צד ג'. מובהר כי הקישור לאתרים אלו נעשה אך ורק לנוחות המשתמש וכי בעלי האתר לא בחנו אתרים אלו ואינם תומכים בהם או אחראים להם, לתוכנם או לאבטחתם וכי גלישה, שימוש או מסירת מידע לאתרים אלו הנה באחריותו המלאה של הגולש.
34.3. יודגש שלא קיימת אבחנה בין סימון קישורים פנימיים לקישורים יוצאים וכי באחריות הגולש לוודא את כתובת ה- URL אליו מפנה קישור טרם השימוש בו.
35.4. ייתכנו שימושים בשירותי צד ג', כמו פרסומות ושירותי הנגשת אתרים. מובהר כי לבעלי האתר אין כל שליטה על המידע שהשירותים הללו מציגים באתר או באיסופי מידע של הגולשים מטעמי שירותים אלו.

35. העדר אחריות לפעולות גולשים
35.1. במסגרת שירותי האתר, ובכפוף לאמור בסעיף 36 להסכם זה, באפשרות ציבור הגולשים להעלות ולהציג תכנים שונים, פרי ידם, באתר ( להלן: "תוכן גולשים") – בין היתר מידע אישי, תמונות, סטטוסים, סטטוס אישי, ועוד.
35.2. מובהר כי מנגנון העלאת תוכן הגולשים הנו, במלואו או בחלקו, הליך המתנהל ללא מעורבות אדם ובעלי האתר אינם יכולים לאמת את זהות מעלה התוכן או לבחון את מהות התוכן המועלה טרם הצגתו, ולא יהיו אחראים לתוכן הגולשים המוצג באתר.
35.3. במסגרת שירותי האתר חלק מתכני האתר, לרבות תוכן גולשים או מידע, ניתנים לדירוג על ידי ציבור הגולשים .
35.4. מובהר כי דירוג זה אינו משקף את עמדתם או דעתם של בעלי האתר אלא של גולשי האתר בלבד, ולגולש או לספק, לפי העניין, לא תהיה כל טענה כלפי בעלי האתר בגין הדירוג הניתן לו, לתכניו או למוצריו .
35.5. מבלי לפגוע באמור בסעיף 36.4, באם לגולש או לספק יסוד להניח כי אדם אחד עומד מאחורי מספר דירוגים של פריט אחד, הוא מוזמן להפנות את תשומת לבם של בעלי האתר אשר שומרים על זכותם לבטל פעולות דירוג שנעשו תוך הפרת תנאי הסכם זה .

36. קראת ואתה מסכים להצהרת הפרטיות של האתר. המופיע בלינק https://www.datetime.co.il/page/הצהרת-פרטיות

37. אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.

38. סימני מסחר
38.1. סימני המסחר "Datetime", "זמן לדייט", "זמן דייט" ו"datetime" משמשים את בעלי האתר לצורך סימון שירותיהם ומוצריהם ואין להשתמש בו ללא קבלת רשותם המפורשת.
38.2. יתר סימני המסחר המופיעים באתר הנם בחזקת בעליהם, לפי העניין.

39. התראות אפליקצייה - לאחר התקנת האפליקצייה על מכשירך ו/או כל עוד האפליקצייה נמצאת על מכשירך, אתה מסכים לקבל התראות מהאפליקצייה או בתוך האפליקצייה (הודעות פנימיות או הודעות קופצות). אנו נהיה רשאים לשלוח לך כל סוג של התראה, כולל פרסומות, ונהיה רשאיים להוסיף להתראה ליווי צלילים, צבעים, אייקונים ועוד.

40. עריכת תוכן
40.1. "זמן לדייט" תהא רשאית לערוך כל מידע ותוכן בשרתי האתר. לרבות מידע אישי, תמונות, תוכן, מידע, ועוד. ללא כל התראה או עדכון כותב המידע במסד הנתונים.

42. האתר בגרסת הרצה (בטא). באתר עלולים לצוץ באגים או תקלות או דברים שלא עובדים או דברים לא מתוכננים או טרם נבנו (להלן: "דורשי שינוי").
42.1. כאשר מוצאים דורשי שינוי במערכת יש לדווח להנהלת האתר והנהלת האתר תבדוק את הנושא.

43. מחיקת חשבון
43.1. מחיקת חשבון מתבצעת בקישור הבא לאחר התחברות לחשבון: https://www.datetime.co.il/settings/deleteuser
43.2. לא תהיה אפשרות לשחזר מידע לאחר מחיקתו.
43.3. מחיקת החשבון הינה מיידית.
43.4. כמו בשאר הפלטפורמות, הודעות פרטיות בין המשתמשים אינן נמחקות בעת מחיקת החשבון.
43.5. על מנת לשמור על קהילת המשתמשים, ישמרו הנתונים הבאים אודותיך: שם תצוגה, טלפון, מייל, תאריך הגשת הבקשה.
43.6. לעיתים מחיקת החשבון עלולה להיות לא מיידית.

44. דיוור, מיילים ואסמסים
44.1. "זמן לדייט" תהא רשאית לשלוח לגולש בכל עת ובכל נושא, הודעות אסמס (SMS) ומיילים (דואר אלקטרוני). לדוגמה: אסמס על פתיחת האתר או פרסומת.

45. אימות משתמש
45.1. אתר "זמן לדייט" מאפשר לגולשיו להגיש בקשה לאימות המשתמש ולקבל סימן וי בפרופיל.
45.2. הנהלת האתר לא תשא בכל אחריות או נזק שיגרם כתוצאה מהונאה ו/או טעות אנוש שתיגרם מסימון משתמש מאומת.
45.3. על מנת לשמור על קהילת המשתמשים, מערכת "זמן לדייט" תציג הודעה בפני הגולשים אם מעל 2 משתמשים דיווחו שהתמונות אינן שייכות למשתמש.

46. העדר אחראיות
46.1. הנהלת האתר אינה אחראית:
46.2. לתוכן, דיוק ואמינות המידע שמפורסם על ידי המשתמשים.
46.3. לפגיעה, נזק, אובדן ולגרימת הפסדים שנגרמו עקב שימוש באתר.
46.4. לפגיעה, נזק, אובדן ולגרימת הפסדים שנגרמו לאדם נשוי עקב שימוש באתר.

47. הגבלת אחריות
א. הגולש העושה שימוש באתר (בין היתר גלישה באתר, הפעלה של השירותים, אחסון וכל פעולה אחרת), מוותר על כל תביעה, טענה ודרישה כנגד "זמן לדייט", מי מספקיו או מי מטעמו.
בפרט, אתה פוטר ומשחרר את "זמן לדייט" ו/או מי מטעמה באופן מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, אבדן (לרבות אובדן רווח) או הוצאה מכל מן וסוג שהוא, דמי נזיקין עונשיים, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, או אובדן הנתונים (“פיצוי“), שנגרמו או ייגרמו לך או לצד שלישי והקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכני גולשים המועלים או המופיעים באתר (לרבות תכנים שהגולש העלה לאתר), או לשירותים באתר. כמו כן אתה פוטר את "זמן לדייט" ו/או מי מטעמה מאחריות לפיצוי כלשהו בגין עיכוב בשימוש או אי יכולת להשתמש באתר או בגין אספקה של שירותים, או בגין כל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר. כל זאת, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת ובין בכל עילה אחרת, אפילו אם נודע ל"זמן לדייט" או מי מטעמו על האפשרות של נזק כלשהו שעלול להיגרם.
היעדר אחריותו של "זמן לדייט" ו/או מי מטעמו יחול אף אם ניסה "זמן לדייט" מרצונו הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה או להיענות לפנייה של גולש. סיוע שכזה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על זמן לדייט ו/או מי מטעמו.

48. עלויות והגבלות
48.1. "זמן לדייט" שומר את הזכות להגביל פונקציות ו/או שירותים אשר ניתנים בחינם ולגבות עבורם תשלום בעתיד.

49. התחייבויות נוספות של המשתמש
49.1. הינך מצהיר בזאת כי מלאו לך 18 שנים לפחות והינך אזרח מדינת ישראל.
49.2. הרישום ו/או השימוש באתר נועדו לשימושך האישי בלבד.
49.3. יש לך כתובת דואר אלקטרוני פרטית ו/או טלפון נייד פרטי.
49.4. המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת כי:
א. המידע שהוא מספק ל'דייט טיים' הוא נכון, אמיתי, תואם את המציאות וכי אין בכוונתו לבצע כל מעשה הונאה, תרמית או מצג שווא כלשהו מתוך מטרה להטעות ו/או מכל כוונה זדונית ו/או פלילית אחרת כלשהי.
ב. המשתמש מבין כי המידע שהוא מוסר באתר ניתן מרצונו החופשי והשימוש בו יעשה לשם השירות המפורט באתר וכמפורט בהסכם זה.
ג. הינך מתחייב שלא להעביר באתר בצורה כלשהיא כל חומר המכיל "וירוסים" , "סוסים טרויאנים ", "תולעים" או כל חומר אחר המזיק ו/או פוגע, וכן להפר כל חוק ו/או תקנה אגב השימוש בשירות, לרבות הפרת חוקי מדינת ישראל הנוגעים להעברת מידע, אינטרנט ו/או תוכנה במדינת ישראל.
ד. הינך מסכים ומבין כי הפרת האבטחה של האתר או של רשת התקשורת של האתר עלולה לגרור אחריה אחריות פלילית או משפטית.
ו. הינך מתחייב שלא להעביר באתר ו/או באמצעותו "דואר זבל" (ספאם), מסרים שיווקיים, דואר בשרשרת, מסרים המיועדים לרשימת תפוצה או כל מסר פרסומי ו/או מסחרי מכל סוג שהוא.
ז. הינך מתחייב שלא להעלות או לשלוח באתר תמונות שאינן שלך ושאינך מופיע בהן באופן אישי, תמונות פוגעניות, בעלות זכויות יוצרים, גנובות, פדופיליות, קטינים מתחת לגיל 18 ו/או לא חוקיות במדינת ישראל.
ח. הנך מסכים/ה כי את/ה בלבד תישא/י בכל האחריות והסיכון לכל נזק ו/או הפסד, שייגרמו לך בגין השימוש בזמן לדייט.

50. השבת תשלום - מובהר בזה כי כל הכספים אשר תשלם לאתר בגין רכישת המנוי משולמים מראש עבור תקופה בהתאם לבחירתך וכי לא יהיו החזרים של הכספים מכל סיבה שהיא וכי אף אם לא תנצל את כל תקופת המנוי אותה הזמנת, לא תהא זכאי להחזרת כספים כלשהי וכי החברה לא תיהא מחוייבת להשיב לך את כספי המנוי אשר שילמת מכל סיבה שהיא.

51. קבלת הודעות אסמס ודואר אלקטרוני
51.1. בהרשמתך לשירות, יש לספק כתובת דואר אלקטרוני תקינה שברשותך ו/או מספר טלפון נייד שברשותך.
51.2. לכל משתמש באתר תינתן הזכות לעדכן במנוי גם מספר טלפון נייד וגם כתובת דואר אלקטרוני, באמצעותם יוכל לקבל הודעות תפעוליות, הודעות פרסומיות, הודעות על מסיבות, ועוד.
51.3. עם הרישום ופתיחת פרופיל ב"זמן לדייט", הנך מצהיר בזאת שהינך מסכים לקבל מ"זמן לדייט" הודעות אסמס ודואר אלקטרוני מ"זמן לדייט".
51.4. "זמן לדייט" תעשה כל מאמץ כי תשלח הודעות במינון סביר ומבלי להכביד על המשתמש.
51.5. הודעות הדוא"ל הנשלחות אליך מהאתר כוללות בין היתר: קישור שחזור סיסמה אישי, אישורי העלאה/אישור/דחייה לתמונות המוצמדות לפרופיל שלך, הודעות על דואר חדש הממתין לך באתר, התאמות, חדשות/שיפורים באתר וכן הודעות פרסומיות למוצרים/שירותים ו/או אתרי אינטרנט הנשלחות מעת לעת לציבור הגולשים באתר, או לחלק ממנו.
51.6. סוגי ההודעות עליהן למשתמש יש שליטה מתעדכנות בעמוד "העדפות שלי" באתר או באפליקצייה.
51.7. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות בכל עת לבטל את שירות שליחת האסמסים או המיילים, ללא כל התראה מראש.

52. הודעות פרטיות
52.1. הודעות פרטיות המועברות בין משתמשי זמן לדייט, נשמרות במסד הנתונים של האתר.
52.2. במטרה לשמור ולפקח על משתמשי השירות, הנהלת "זמן לדייט" תהא רשאית בכל עת לצפות בתוכן ובתמונות הפרטיות המועברת באתר ובאפליקציה. ולא רק כאשר אחד ממשתתפי השיחה מדווח על השיחה.

53. נשואים
53.1. זמן לדייט אינה מונעת ממשתמשים נשואים להשתמש ולהירשם למערכת. בהרשמתך ובשימושך הנך מבינ/ה כי המידע במערכת זמן לדייט עלולים להיות ציבורים ולהופיע למקרובייך או אפילו בגוגל. הנך לוקח את הסיכון, ההשלכות והאחריות שעלולות לבוא מהצטרפותך לאתר כמשתמש נשוי. זמן לדייט לא תשא באחריות או בנזק שיגרם כתוצאה מחשיפת תמונתך או מחשיפת מידע כלשהו אודותיך. כל מידע שתפרסם במערכתנו ובשרתנו הינו מרצונך בלבד ובידיעה כי עלול ואמור להיחשף לציבור.

54. תמונות פרטיות
54.1. אנו מאפשרים לך לשלוח תמונה אחת ב24 שעות לכל משתמש/ת באתר.
54.2. אנו רשאים בכל עת לצפות בתמונות שתשלח/י במסגרת האתר.
54.3. לאחר בערך 24 שעות מרגע שליחת התמונה הפרטית למשתמש/ת בזמן לדייט, התמונה תעלם לשני הצדדים בצורה אוטומטית ויתאפשר לך לשלוח תמונה לאותו המשתמש/ת שוב.
54.3.2. אנו נהיה רשאים לשמור כל מידע, תוכן, תמונה שתעביר באמצעות שרתי האתר.

55. סטטוס מנוי
55.1. הנהלת זמן לדייט תהא רשאית בכל עת להשעות ו/או להקפיא ו/או למחוק מנוי מכל סיבה.

56. מחיקת תוכן
56.1. על מנת לייעל את המערכת, הנהלת האתר תהא רשאית לבצע מחיקת מידע ללא כל התראה מראש.
56.1.1. לרבות: הודעות פרטיות, חשבונות, תמונות ועוד.

המשך גלישה מהנה,

צוות DateTime.co.il